Informace a smluvní podmínky pro Příměstský tébory


Cena táborů v Maluj: 4 700 Kč

  • sleva na další termín tábora 10 %

  • sleva pro členy Klubu dvojka pro děti a rodiče

 
 

Cena zahrnuje: bohatý program, vstupy na exkurze a výlety, jeden celodenní výlet, stravu (oběd a dvě svačiny každý den), pitný režim, pojištění, veškerý materiál pro tvoření, odměny do soutěží, kvalifikované a zkušené instruktory.

  1. Platbu za každý termín tábora je nutné uhradit do 31. 3. 2019. na bankovní účet č. 2901073484/2010. Do textové informace pro příjemce  prosím napište jméno a příjmení dítěte a termín tábora.

  2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín tábora, na který nebude přihlášeno alespoň 6 dětí.V takovém případě pořadatel vrátí celou uhrazenou částku za termín zpět plátci.

  3. Storno podmínky: nejpozději 3 měsíce před termínem tábora lze přihlášku stornovat zdarma; do 30 dní před začátkem tábora je storno poplatek 10 % platby, 29 - 10 dní předem je stornopoplatek 30 %, méně než 10 dní před termínem tábora činí storno poplatek 100 % uhrazené částky. Vpřípadě neúčasti dítěte ze zdravotních důvodů (podloženo lékařskou zprávou) je storno poplatek 10 %. 

  4. Při předání dítěte na první den účasti v termínu tábora je nutné pořadateli předat:

  • písemné prohlášení rodičů (zákonného zástupce) o bezinfekčnosti dítěte ne starší než jeden den

  • podepsaný dokument GDPR

  • kopii kartičky zdravotního pojištění

    5. S dětmi se setkáváme každý den termínu v Kavárně Maluj v prostorách Kavárny Maluj v době 8.00 – 9.00 a rodiče si je zde vyzvedávají v době 17.00 – 17.30. Hlavní program probíhá v čase 9.00 - 17.00. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto časy výjimečně v určitých dnech měnit podle potřeb daného denního plánu. O takových změnách budou rodiče (zákonní zástupci) informováni před začátkem termínu tábora. Ostatní místa setkání jsou na adrese a v časech uvedených u jednotlivých táborů.

    6. Provozovatel neručí za ztráty předmětů, které mají děti u sebe či na sobě. Doporučujeme věci viditelně podepsat nebo označit.

    7. Rodič (zákonný zástupce) se zavazuje uhradit veškeré škody, které dítě způsobí.

     8. Vyplněním a podáním závazné přihlášky zákonný zástupce dítěte stvrzuje, že dítě je schopné z hlediska svého psychického a fyzického stavu plánovaný program v kolektivu ostatních dětí absolvovat. Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit z průběhu tábora dítě, které nezvládá pobyt v kolektivu (například fyzické napadání ostatních dětí atp.). V tomto případě by byla vrácena poměrné cena za jednotlivé neabsolvované dny programu plus storno poplatek 10 % z ceny tábora.