GDPR

24.05.2018 11:58

Obecné nařízení – GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení Evropského parlamentu 2016/679, kterým se nařizuje všem organizacím, aby do 25. května 2018 změnily pravidla ochrany osobních údajů dle tohoto nařízení.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, na jehož přípravě se Česká republika podílela, má celoevropskou působnost.
Nařízení zpřísňuje pravidla ochrany osobních údajů a zavádí řadu nových povinností a pojmů, které začínají platit od 25. května 2018. Do tohoto data musí dotčené subjekty zajistit soulad zpracování osobních dat s tímto nařízením.
O ochraně Vašich údajů u nás se dočtete v naší sekci GDPR viz https://www.krouzkyaprouzky.cz/gdpr/